Определение №26 от 19.1.2010 по ч.пр. дело №491/491 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.26
 
                                   гр. София, 19.01.2010 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети януари две хиляди и десета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 491 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл.274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Б. Г. Д. от гр. П. против определението от 28.09.2009 год. по гр. д. № 3544/2008 год., с което е оставeна без разглеждане молбата й от 26.09.2009 год. за предоставяне на правна помощ, на основание чл. 95 ГПК.
Жалбоподателката моли за отмяна на определението и вместо това бъде уважена молбата й за предоставяне на исканата правна помощ. Счита, че срокът за това не е пропуснат.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, същата е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да остави без разглеждане подадената на 26.09.2008 год. молба от Б. Д. , съдът е съобразил, че на два пъти е указвал на същата да отстрани констатираните нередовности в подадената касационна жалба против постановеното въззивно решение, като в изпратените и получени съобщения се съдържат подробните указания за това. Вместо да ги изпълни, след изтичане на дадения с второто съобщение, получено на 16.09.2009 год. едноседмичен срок, жалбоподателката е поискала предоставяне на правна помощ, съгласно чл. 95 ГПК. Поради това и съдът правилно е приел, че молбата е недопустима и не може да бъде разгледана по същество, тъй като срокът за изпълнение на повторното указание за отстраняване нередовностите в касационната жалба е изтекъл на 23.09.2009 год., и по аргумент от чл. 283, изр. 2, вр. с чл. 259, ал. 2 ГПК не може да доведе до прекъсването му.
Поради това обжалваното определение следва да се остави в сила.
Направеното в жалбата искане за възстановяване на пропуснатия срок не може да се обсъжда в настоящето производство, тъй като редът и производството по него са различни.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА определението от 28.09.2009 год. по гр. д. № 3544/2008 год. на Пловдивския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата на Б. Г. Д. за предоставяне на правна помощ, на основание чл. 95 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *