Определение №265 от 15.10.2013 по гр. дело №5401/5401 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 265
гр. София, 15.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. д. № 5401/13 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 6546 от 21.06.2013 г. на Й. Х. С. – [населено място], чрез адв. А. Ч. срещу въззивно решение № 240 от 22.05.2013 г. на Окръжен съд – Велико Търново, постановено по гр. д. № 378/2013 г., с което е потвърдено решение № 23 от 29.01.2013 г. на Районен съд – Павликени, постановено по гр. д. № 386/2012 г. и е уважен предявеният иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението на недвижими имоти, представляващи земеделски земи в землището на [населено място], общ. П..
По делото е постъпил писмен отговор от ответника по касационната жалба, с който се сочат съображения за нейната неоснователност.
При проверка допустимостта на касационното производство, Върховният касационен съд, II г.о., констатира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя от данъчната оценка, а когато такава не е представена по делото – от пазарната им цена, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. В първоинстанционното производство по делото е приложено удостоверение за данъчна оценка на процесните имоти в размер на 2 962, 10 лева. Предвид изложеното, цената на иска е под законоустановения минимум от 5000 лева, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане касационна жалба вх. № 6546 от 21.06.2013 г. на Й. Х. С. от [населено място] срещу въззивно решение № 240 от 22.05.2013 г. на Окръжен съд – Велико Търново, постановено по гр. д. № 378/2013 г.
Прекратява производството по гр.д. № 5401/2013 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *