Определение №269 от 23.6.2009 по ч.пр. дело №3485/3485 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 269
 
гр. София, 23.06.2009 година
 
В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди и девета година, в състав:
 
                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                        ЧЛЕНОВЕ:   СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 233/2009 година по описа на ВКС на РБ и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК, образувано по молбата на “Ч” АД, гр. С. за спиране изпълнението на въззивното решение от 19.03.2009 год. по гр. д. № 3064/2007 год. на Софийски градски съд, с което е оставено в сила първоинстационното решение от 25.06.2007 год. по гр. д. № 239/2007 год. на Софийски районен съд. С него молителят е осъден да премахне изградените в УПИ *Х – Коо в кв. 21 по плана на гр. С., м. “Н” с площ от 975 кв. м. шахти за ел. кабели, подробно изброени и посочени в червен цвят на скица № 1 към заключението на вещото лице, както и преминаващите прези имота ел. кабели, очертани в червен цвят на същата скица на вещото лице, представляваща неразделна част от решението.
Молителят е подал в срок касационна жалба против въззивното решение, която съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК не спира изпълнението му, поради което и настоящата молба е допустима. С оглед изпълнение на указанието на настоящата инстанция за внасяне на обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 3 ГПК, установено с представеното преводно нареждане от 18.06.2009 год., молбата се явява и основателна и следва да се спре изпълнението на въззивното решение.
Водим от горното, настоящият състав на второ гражданско отделение на ВКС
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
СПИРА изпълнението на въззивното решение от 19.03.2009 год. по гр. д. № 3064/2007 год. на Софийски градски съд до произнасяне по подадената против него касационна жалба от “Ч” АД, гр. С..
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *