Определение №34 от 9.3.2010 по гр. дело №159/159 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
№ 34
 
гр. София, 09.03.2010 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и десета година в състав:
 
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                                     ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                             
изслуша докладваното от съдия Пламен Стоев гр.дело № 159/2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството по делото е образувано по молба вх. № 132 от 20.01.2010 г. от Г. Н. Т. за отмяна на влязло в сила решение № 14 от 19.02.2007 г. на К. районен съд, постановено по гр. д. № 310/2006 г., с което е допусната съдебна делба.
При проверка на допустимостта на молбата за отмяна, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, прие следното:
Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност, съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно: същата не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1 ГПК, а освен това, молителят не е посочил кога и при какви обстоятелства се е снабдил с приложените към молбата писмени доказателства. Ето защо, производството по делото следва да бъде прекратено и същото да се върне на администриращия съд за привеждане на молбата за отмяна в съответствие с горните изисквания.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
П. производството по гр. д. № 159/2010 г. по описа на ВКС, II г.о. и връща делото на Районен съд – К. за администриране на молба за отмяна вх. № 159 от 09.02.2010 г. от Г. Н. Т..
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *