Определение №35 от 6.3.2009 по гр. дело №207/207 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 35
 
гр. София,06.03.2009 година
 
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на пети март две хиляди и девета година, в състав:
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 207/2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е образувано по подадената от С. Н. Г. от гр. П., представляван от адв. Ив. К. , касационна жалба против въззивното решение от 9.11.2008 год. по гр. д. № 2191/2008 год. на Пловдивския окръжен съд, с което след отмяна на първоинстанционното решение е постановено друго, с което е допусната делба на описания в решението апартамент между З. Н. Г., Р. Г. Г. и С. Н. Г. при посочените в него квоти, като не е допусната до участие в делбата Е. Д. Г.
Преди произнасяне на Върховния касационен съд по допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК, касаторът е подал молба от 25.02.2009 год., с нотариално заверен подпис, с която заявява, че “се отказва от повдигнатите от него спорове и дела”, че отношенията с другата страна са уредени извънсъдебно и доброволно и няма претенции към собствеността и ползуването на спорния имот. Моли за прекратяване на производството по делото.
С оглед предмета на делото и качеството на страните по него като съделители, подадената от касатора молба следва да се квалифицира като такава за оттегляне на подадената от него касационна жалба против въззивното решение, съгласно чл. 264, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд на РБ, като взе предвид подадената молба и изложените в нея съображения, намира, че са налице предпоставките на горната разпоредба на закона, поради което и образуваното касационно производство следва да се прекрати.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 207/2009 год. на ВКС на РБ, ІІ г. о., поради оттегляне на касационната жалба на С. Н. Г. от гр. П., подадена от пълномощника му а. Ив. К. , против решението с № 1* от 9.11.2008 год. по гр. д. № 2191/2008 год. на Пловдивския окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *