Определение №366 от 10.9.2009 по ч.пр. дело №293/293 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 366
 
гр. София,.10.09..2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на…………..август две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 293 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.
С определение № 138 от 22.06.2009 год. по ч. гр. д. № 112/2009 год. Бургаският апелативен съд е изпратил на Върховния касационен съд делото, образувано по въззивна жалба против решението на първоинстанционния Бургаски районен съд по гр. д. № 2899/2005 год. за определяне на въззивен съд, който да я разгледа, с оглед отстраняване на съдиите от Бургаския окръжен съд, Я. окръжен съд и Сливенския окръжен съд от разглеждането му.
Видно от данните по делото, въззивното производство против решението на първоинстанционния Бургаски съд е образувано пред Бургаски окръжен съд по гр. д. № 981/2006 год., по подадени от двете страни в производството жалби. Поради отстраняване на съдиите от гражданското отделение на този съд от разглеждане на делото, на основание чл. 14, ал. 2 ГПК /отм./ горестоящият Бургаски апелативен съд е постановил изпращането му в друг равен съд – Я. окръжен съд. По образуваното пред последния производство по гр. д. № 526/2007 год. отново е възникнала невъзможност за разглеждането му поради отвеждането на съдиите, съгласно чл. 22 ал. 1, т. 6 ГПК. Горестоящият Бургаски апелативен съд повторно е постановил изпращането му за разглеждане в друг равен съд – Сливенския окръжен съд, пред който по образуваното гр. д. № 337/2008 год. е последвало отвеждане на съдиите от разглеждане на делото. С оглед изчерпване на възможностите на Бургаския апелативния съд да определи друг равен съд в района, същият е изпратил делото за произнасяне по реда на чл. 23, ал. 3 ГПК на ВКС.
Настоящият състав намира, че въззивното производство по жалбите на страните против първоинстанционното решение следва да се изпрати на Варненския окръжен съд, тъй като пред компетентният съд – Бургаски окръжен съд, както и пред равните му по степен Сливенски и Я. окръжен съд, определени по реда на чл. 23, ал. 3 ГПК, е невъзможно разглеждането му поради отстраняването на съдиите им.
Поради горното и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ИЗПРАЩА на Варненския окръжен съд за разглеждане подадените против решението от 31.07.2006 год. по гр. д. № 2899/2005 год. на Бургаския районен съд въззивни жалби.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *