Определение №40 от 19.3.2009 по гр. дело №257/257 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 40
 
гр. София, 19.03.2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година в състав:
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
изслуша докладваното от съдията Стойчо Пейчев гр. дело № 257 по описа за 2009 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 34650/08.12.2008 г. от В. С. Б. срещу въззивно решение № 295 от 31.10.2008 г. на Софийски градски съд по гр.д. № 2336/2008 г., с което е оставено в сила решение от 23.03.2007 г. по гр.д. № 1999/2005 г., с което е отхвърлен предявеният иск по чл. 97, ал. 1 ГПК/отм./, вр. с. чл. 21, ал.1 СК.
При проверка на данните по делото, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, прие следното:
Делото неправилно е образувано във второ гражданско отделение, с оглед въведената със заповед № 1015/27.05.2008 г. на П. на ВКС, въз основа на решение на Пленума на ВКС № 2 от 31.03.2008 г., специализация на гражданските дела по материя. Поради което същото следва да бъде прекратено и изпратено за образуване, съгласно чл. 9 ЗСВ в трето или четвърто гражданско отделение на ВКС.
 
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 257/2009 г. по описа на Върховния касационен съд, II-гражданско отделение и го изпраща за образуване под нов номер след разпределение по чл. 9 ЗСВ.
 
Председател:
 
Членове:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *