Определение №451 от 23.10.2009 по ч.пр. дело №370/370 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 451
 
гр. София, 23.10.2009 година
 
В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
 СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 370/2009 година по описа на ВКС на РБ и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК, образувано по молбата на О. Г. , в качеството й на Е. “В”, гр. С. за спиране изпълнението на въззивното решение от 19.06.2009 год. по гр. д. № 409/2002 год. на Софийски градски съд, с което е уважен предявен против нея ревандикационен иск за помещения, подробно описани в решението, ползувани като аптека.
Молителката е подала касационна жалба против въззивното решение, която съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК не спира изпълнението му, поради което и настоящата молба е допустима. С оглед неизпълнение на указанието на настоящата инстанция за внасяне на обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, съгласно разпореждането от 7.09.2009 год. и повторно от 14.09.2009 год. за сумата 48 246.80 лв., за което молителката е уведомена, видно от отбелязванията на молба от 29.09.2009 год. и съдържанието на тази от 15.10.2009 год., молбата за спиране се явява неоснователна и следва да се отхвърли.
Водим от горното, настоящият състав на Второ гражданско отделение на ВКС
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОТХВЪРЛЯ молбата на О. Т. С. Г. , в качеството й на Е. “В”, гр. С. за спиране изпълнението на въззивното решение от 19.06.2009 год. по гр. д. № 409/2002 год. на Софийски градски съд в осъдителната му част.
Делото да се върне на Софийски градски съд за продължаване на процесуалните действия по администрирането на касационната жалба, съгласно разпореждането на ВКС от 26.08.2009 год., с което е образувано настоящето частно производство.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *