Определение №470 от 30.12.2008 по ч.пр. дело №1573/1573 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №. 470
 
                                    София..30.12..2008 г.
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито  заседание   в състав:
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ  
 
                                            ЧЛЕНОВЕ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА  
                                                                                 
                                                               ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията  Здравка  Първанова
ч. гр. дело №1573/2008 г.
 
Производството е по §2,ал.10 ПЗР ГПК /2007г./ и е образувано по частна жалба на М. К. В. и Велика И. Д. ,гр. Шумен, срещу определение №168 от 08.05.2008г. по ч.гр.дело № 162/2008г. на Варненския апелативен съд, с което е оставено в сила определение от 06.03.2008г. по гр.д. № 688/2007г. на Шуменския окръжен съд. С последното е оставена без разглеждане жалбата на М. К. В. и Велика И. Д. срещу действия на частен съдебен изпълнител – отказ да прекрати изпълнителното производство.
Жалбоподателите излагат доводи за неправилност на определението.
Върховният касационен съд, като обсъди допустимостта и основателността на частната касационна жалба и като провери данните по делото, констатира следното:
Частната жалба е недопустима. Съдебният изпълнител няма правораздавателни функции, а действа като орган на държавната власт, овластен от закона да извърши предписаните изпълнителни действия. Това изключва приложението на процесуалните правила на исковото производство. По начало само преграждащите определения или тези, за които изрично е предвидено в закона, подлежат на контрол от по-горестоящ съд. Функционално компетентен да разглежда частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдебния изпълнител, е съответният апелативен съд, чието определение е окончателно. В този смисъл е ТР № 3/12.07.2005г. на ОСГК на ВКС. Ето защо частната жалба като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М. К. В. и Велика И. Д. ,гр. Шумен, срещу определение №168 от 08.05.2008г. по ч.гр.дело № 162/2008г. на Варненския апелативен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *