Определение №502 от 5.10.2009 по гр. дело №4678/4678 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

           
 
 
 
                                        P – 502/05.10.2009
 
ПРОТОКОЛ
                         София  30.09.2009  година
 
     ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РБ,  второ  гражданско отделение в публично съдебно заседание на тридесети  септември      2009 година в състав:
                                       
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                              ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                 СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря    ТОДОРКА  КЬОСЕВА
и прокурора                                     
сложи на разглеждане гр. дело № 4678 по описа за 2008 год.  докладвано от съдията         СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ              
Производството е по чл. 303 ал. 1, т. 5 ГПК.
След изпълнение разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК и на именното повикване в 9.25 страните се представиха така:
Молителят С. И. П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
Ответницата К. С. Б., се явява лично, с адв. Б, който се явява и за ответника Р. Н. Б..
О. А. П. Ч. –Трендафилова – се явява лично.
Останалите ответници И. П. Ч., и Т. П. Ч., редовно призовани, не се явяват, не изпращат представители.
Постъпила е молба от молителя С. И. П., с която заявява, че оттегля молбата си за отмяна на решение № 511/14.07.2008г. по гр. д. № 1284/2007г. на ВКС, ІІІ-то гр. о. и моли производството по делото да бъде прекратено.
С оглед направеното искане на основание чл. 264, ал. 1 ГПК
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
О П Р Е Д Е Л И
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4678/2008г. по описа на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение.
Определението подлежи на обжалване, в седмичен срок от съобщаването на молителя.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
СЕКРЕТАР:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *