Определение №515 от 21.11.2012 по ч.пр. дело №494/494 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 515

гр. София 21.11.2012 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, второ гражданско отделение в закрито заседание на 20 ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
ч.гр.д. № 494 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.
Образувано е по подадена частна жалба от ищцата В. И. Х. против определение № 849/13.07.2012 г. по гр.дело № 70/2012 г. на ВКС IV г.о., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 270/28.10.2011 г. по в. гр. дело № 667/2011 г. на Хасковския окръжен съд.
Жалбоподателката поддържа доводи за неправилност на обжалваното определение – нарушение на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Иска отмяна и постановяване на друго, с което да се допусне касационно обжалване, съответно се уважи подадената касационна жалба.
Ответникът по частната жалба [фирма] [населено място] не е изразил становище по частната жалба.
Върховният касационен съд състав на II гражданско отделение намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима по следните съображения:
С обжалваното определение № 849/13.07.2012 г. състав на ВКС се е произнесъл по допускане на касационно обжалване по подадена касационна жалба от ищцата В. И. Х., чрез адв.С. Я. против въззивно решение № 270/28.10.2011 г. по в. гр. дело № 667/2011 г. на Хасковския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 169/06.07.2011 г. по гр.дело № 7/2011 г. на Димитровградския районен съд в отхвърлената част на предявените искове.
Постановеното определение по гр.дело № 70/2012 г. на ВКС IV г.о. по чл.288 ГПК не подлежи на обжалване с частна жалба. В разпоредбите на посочения текст и следващите от ГПК не е предвиден ред за обжалване на тези определения. Последните не попадат в хипотезата на чл.274,ал.2 пр. 2-ро ГПК – постановени определения от състав на ВКС по чл.274,ал.1 ГПК. Обжалваното определение не прегражда по-нататъшното развитие на делото – чл.274,ал.1,т.1 ГПК, нито представлява случай, изрично предвиден в закона – чл.274,ал.1,т.2 ГПК.
Като взема предвид изложеното съдът намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на II г.о

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане частна жалба вх. № 8309/21.08.2012 г., подадена от ищцата В. И. Х. от [населено място], [улица], В – 47 против определение № 849/13.07.2012 г. по гр.дело № 70/2012 г. на ВКС IV г.о., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 270/28.10.2011 г. по в. гр. дело № 667/2011 г. на Хасковския окръжен съд.
Прекратява производството по ч. гр. дело № 494/2012 г. по описа на ВКС Второ гражданско отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл.274,ал.2,пр.2 ГПК в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред друг състав на Гражданска колегия на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *