Определение №59 от 28.4.2009 по гр. дело №229/229 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 59
 
гр. София, 28.04.. 2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и девета година в състав:
 
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 229 по описа за 2009 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството по делото е образувано по молба от П. П. В., М. И. К., Ц. И. Ц., Г. П. П., В. П. К., П. П. М., В. П. Д., Д. М. Г., Е. И. М. за отмяна на влязло в сила решение № 190 от 07.07.1997 г. по гр. д. № 2703/1996 г. на В. районен съд. Отмяната се иска на основание на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, като се сочи че молителите не са били призовани по гр. д. № 2703/1996 г. на В. районен съд.
Ответникът по молбата за отмяна, счита същата за процесуално недопустима, като се позовава на влязло в сила определение на ВКС, I г.о. по гр.д. № 2519/2007 г.
По подадената молба за отмяна Върховният касационен съд, II г.о., намира следното:
Молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, независимо дали същата следва да се квалифицира по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК или по чл. 304 ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 305, т. 5 ГПК, молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня на узнаване на решението – в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304 ГПК. Видно от данните по делото през 2007 г., същите молители са поискали пред ВКС отмяна на същото решение на В. районен съд и с определение № 920 от 03.10.2008 г. по гр. д. № 2519/2007 г. на ВКС, I г.о., молбата за отмяна е оставена без разглеждане. Ето защо следва да се приеме, че за влязлото в сила съдебно решение, чиято отмяна се иска, молителите са узнали най-късно през 2007 г., поради което подадената на 15.10.2008 г. молба за отмяна се явява просрочена и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
О с т а в я б е з р а з г л е ж д а н е молбата на П. П. В., М. И. К., Ц. И. Ц., Г. П. П., В. П. К., П. П. М., В. П. Д., Д. М. Г., Е. И. М. за отмяна на влязло в сила решение № 190 от 07.07.1997 г. по гр. д. № 2703/1996 г. на В. районен съд на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.
П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 229/2009 г. по описа на Върховния касационен съд, II г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС в едноседмичен срок от съобщението му.
 
Председател:
 
Членове:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *