Определение №82 от по гр. дело №3208/3208 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 82
 
гр. София, 13.11.2008 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети  октомври две хиляди и осма година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                       ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3208/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 464 от 27.05.08г., постановено по гр.д. № 764/07г. Благоевградският окръжен съд е обезсилил решение № 330 от 16.04.07г., постановено по гр.д. № 352/06г. на С. районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от Е. Д. В. против А. В. В. , А. В. В., В. В. В. , С. Л. П. , М. Л. Ч. , В. Л. В. , В. Л. В. и И. К. В. установителен иск по чл.97, ал.3 ГПК/отм./ е прекратил производството по делото. Прието е, че въпреки дадените му указания и възможност жалбоподателят не е отстранил констатирани нередовности на исковата молба – противоречив петитум на същата (да се признае за установено, че договорът за доброволна делба от 15.02.1975г. е неистински документ и едновременно с това, че официалното удостоверително изявление е невярно), както и че същият не е конкретизирал правния си интерес от водене на иска, предвид висящността на друго дело, по което договорът за доброволна делба е бил представен и липсата на данни срокът по чл.154 ГПК/отм./ да е бил пропуснат.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от Е. Д. В. от гр. С. с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, въззивният съд се е произнесъл по съществени процесуалноноправни въпроси – по какъв начин се определя правната квалификация на материалното субективно право и по приложението на 209, ал.1, вр. с чл.98, ал.1, б.”г” и “д” ГПК /отм./, които са решени в противоречие с практиката на ВКС, респ. решавани противоречиво от съдилищата.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК. В съответствие с дадените в ТР № 1/01г. на ОСГК на ВКС задължителни указания въззивният съд е оставил исковата молба без движение, след като е констатирал, че същата е нередовна, и след като в определения срок дефектите не са отстранени, съгласно тези указания постановеното първоинстанционно решение по съществото на спора е обезсилено като постановено по ненадлежно предявен иск, а производството по делото прекратено. В този смисъл е и представеното с жалбата решение № 1* от 23.11.01г. по гр.д. № 181/01г. на ВКС. Позоваването от страна на касатора на решение № 827 от 19.11.03г. по гр.д. № 74/03г. и на решение № 1* от 17.06.05г. по гр.д. № 2074/04г. на ВКС, в които е посочено по какъв начин съд определя правната квалификация на спора също е неоснователно, доколкото в случая се касае за процедиране при нередовна искова молба, а не за правна квалификация на спорното право. Ето защо въпросът за правната квалификация в случая не е и съществен. Неоснователно е и позоваването на решение № 802 от 05.07.96г. по гр.д. № 165/95г. на ВКС, според което няма основание за прекратяване на делото, когато дадените указания са неясни, тъй като в настоящия случай дадените указания са достатъчно конкретни и ясни.
С оглед изложеното подадената от Е. Д. В. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не са налице посочените в нея основания по чл.280, ал.1, т.1, т.2 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на решение № 464 от 27.05.08г., постановено по гр.д. № 764/07г. на Б. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *