определение №1028 от 40472 по гр. дело №728/728 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1028

София 21.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 728/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Софийска градски прокуратура, подадена от прокурор Н. Х., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ В с-в, от 29.03.2010г. по в.гр.д. № 5386/2009г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 42 с-в, от 05.03.2009г. по гр.д. № 9150/2008г., с което Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на Б. Николов Н. сумата 3 000 лв. обезщетение по чл. 2, т. 2 ЗОДОВ за претърпени неимуществени вреди от незаконно обвинение.
Ответникът по касация Б. Николов Н. от гр. София, в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК не е посочен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Посочено е, че въззивният съд се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, но не е формулиран никакъв въпрос. Изложени са съображения за материална незаконосъобразност на съдебния акт.
Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело. Непосочването на правния въпрос само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ В с-в, от 29.03.2010г. по в.гр.д. № 5386/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар