Определение №107 от 7.3.2012 по гр. дело №1718/1718 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 107
гр.София, 07.03.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести март две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр.дело № 1718 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.247 ГПК.
Образувано е по инициатива на съда, по повод допусната явна фактическа грешка в диспозитива на определение № 270 от 24. 02. 2012 г. по гр. д. № 1718/2011 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
В мотивите към цитираното определение е прието, че не следва да се допуска касационно обжалване на решението на Ловешкия окръжен съд, в частта, с която е отменено първоинстанционното решение и вместо това е постановено решение, с което е отхвърлен искът по чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ за сумата 1455 лв. Прието е, че въззивното решение ще следва да бъде отменено в частта, с която ищцата е осъдена да заплати на ответника сумата 1254, 70 лв. деловодни разноски и претенцията за разноски на ответника бъде отхвърлена. В диспозитива на определението е цитирано друго първоинстанционно дело – гр.д. № 119/2009 г. на Ловешкия районен съд, вместо гр. д. № 119/2010 г. на РС – [населено място].
Налице е очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК, тъй като има несъответствие между действителната воля на съда в мотивите към определението и външното й изразяване в текста на определението.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на определение № 270 от 24. 02. 2010 г. по гр. д. № 1718/2011 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., като вместо написаното: „…по гр. д. № 119/2009 г. на Ловешкия районен съд…” да се чете: „…по гр. д. № 119/2010 г. на РС – [населено място]…”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар