Определение №111 от 9.3.2012 по гр. дело №211/211 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 111
София, 09.03.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми март две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 211/2012 година.
Производството по делото е образувано по подадена от М. А. А. касационна жалба против решение от 7. 11. 2011 г. по в. гр. д. № 2127/2010 г. на Пловдивския окръжен съд, 14 въззивен състав.
С молба вх. № 2394/6. 03. 2010 г. жалбоподателката М. А. заявява, че прави отказ от касационната жалба.
Поради десезиране на касационната инстанция с предприетото оттегляне на касационната жалба срещу въззивното решение и с оглед разпоредбата на чл. 296, т. 2 ГПК, производството по гр. д. № 211/2012 г. на ВКС следва да бъде прекратено.
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 211/2012 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД в едноседмичен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар