Определение №113 от 43503 по ч.пр. дело №1750/1750 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 113
гр. София, 07.02.2019 г.

В закрито заседание на 07.02.2019 г. съдията – докладчик по ч. т. д. № 1750/2018 г. на Върховен съд, Търговска колегия – Бонка Йонкова, констатира следното :
Постъпила е частна жалба вх. № 9427/31.10.2018 г. от Д. Д. М. срещу постановеното по делото определение № 494 от 08.08.2018 г., с което е оставена без разглеждане частната касационна жалба на Д. М. срещу определение от 20.04.2018 г. по ч. гр. д. № 1091/2018 г. на Софийски апелативен съд.
С разпореждане от 05.11.2018 г. частната жалба е оставена без движение с указания в едноседмичен срок да се представят доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. Разпореждането е връчено на жалбоподателя на по реда на чл.44, ал.1 ГПК на 14.01.2019 г. чрез адв. Б. Т. на адреса, посочен в частната жалба, но до настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на дължимата държавна такса.
По изложените съображения съдията – докладчик
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА подадената от Д. Д. М. частна жалба вх. № 9427/31.10.2018 г. срещу определение № 494 от 08.08.2018 г., постановено по ч. т. д. № 1750/2018 г. на ВКС, Търговска колегия.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия.

Съдия – докладчик :

Определение №1418 от по гр. дело №1085/1085 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 1418                                           София 14.10.2009г.                                                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА  ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІV

Прочети »

Определение №368 от 9.9.2019 по ч.пр. дело №1327/1327 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 3 –ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 368гр. София 09.09.2019 година. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 10.04.2019 (десети април две хиляди и деветнадесета) година

Прочети »

Определение №852 от 23.11.2016 по гр. дело №3039/3039 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 852 София, 23 ноември 2016 г. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed