Определение №115 от 42466 по гр. дело №1301/1301 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 115

Гр.С. 06.04.2016г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети април през двехиляди и шестнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.1301 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Р. Д. и С. Н. Д. срещу решение №.129/16.11.15 по г.д.№.240/15 по описа на Окръжен съд Разград – с което е потвърдено решение №240/6.07.15 по г.д.№.1138/14 по Районен съд Разград в частта, с която касаторите са осъдени да платят на З. М. Д. общо 8860,13лв. обезщетение за вреди, причинени на апартамент, и 385лв. обезщетение за унищожени движими вещи в него, ведно с лихви и разноски.
Ответната страна З. М. Д. оспорва жалбата; претендира разноски.

Касационната жалба е недопустима.

Съгласно чл.280 ал.2 т.1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5000лв. по граждански дела.
В случая въззивното решение е постановено по искове срещу двама ответника с обща цена 9133,66лв. обезщетение за вреди на апартамент и 545лв. обезщетение за унищожени движими вещи – или с цена поотделно срещу всеки ответник съответно 4566,33лв. и 272,50лв. Цената на всеки от исковете е под установения в чл.280 ал.2 ГПК минимум – 5000лв. Поради това и решението не подлежи на касационно обжалване, респективно касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.
С оглед изхода на спора на ответната страна се дължат направените пред касационната инстанция разноски в размер на 500лв. за адвокатско възнаграждение на основание чл.78 ал.1 ГПК.

Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К. Р. Д. и С. Н. Д. срещу решение №.129/16.11.15 по г.д.№.240/15 по описа на Окръжен съд Разград.

ОСЪЖДА К. Р. Д. и С. Н. Д. да платят на З. М. Д. 500лв. /петстотин лева/ разноски на основание чл.78 ал.1 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *