Определение №117 от по ч.пр. дело №49/49 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 117
С. 15.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 14 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 49/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на З. Х. К. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. В. Б., срещу определението на Софийски градски съд, ГК, № 15427 от 25.10.2011г. по ч.гр.д. № 13460/2011г., с което е потвърдено разпореждането на Софийски районен съд, 53 с-в, от 08.03.2011г. по гр.д. № 9425/2008г., с което е оставено без уважение искането на З. К. за издаване на изп. лист.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната касационна жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. На касационно обжалване не подлежат решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. – чл. 280, ал. 2 /ДВ бр. 100/2010г./.
Цената на предявения от З. Х. К. против Районна прокуратура [населено място], Прокуратура на РБ и Висш съдебен съвет иск е 2060 лв. Тъй като делото е гражданско, висящо е пред ВКС от 24.01.2012г. и цената на иска е под 5 000 лв., съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК вр. § 25 ПЗР ГПК по ДВ бр. 100/2010г. въззивното определение на Софийски градски съд не подлежи на касационно обжалване.
Водим от горното съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на З. Х. К. от [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, ГК, № 15427 от 25.10.2011г. по ч.гр.д. № 13460/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар