Определение №120 от 43209 по гр. дело №3542/3542 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 120
София, 19.04.2018 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1423 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 2843 от 06.03.2018 година, подадена от С. Т. Б. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, т. 1 ГПК на влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 922/2016 г. на районен съд [населено място]. Поддържа се, че след постановяване на решението молителката е узнала за нови обстоятелства и установяващите ги доказателства, поради което моли за отмяна влязлото в сила съдебно решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват за датата на насрочване на делото молителката С. Т. Б. от [населено място], ж.к. „М. ІІІ”, [жилищен адрес] и ответника по молбата Р. Н. К. от [населено място], [община], [улица].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар