Определение №1239 от по гр. дело №708/708 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1239

С. 18.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 708/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], приподписана от пълномощника адв. Ц. К., срещу въззивното решение на Монтанския окръжен съд, от 23.02.2011г. по в.гр.д. № 32/2011г., с което е потвърдено решението на Районен съд – Монтана от 13.12.2010г. по гр.д. № 501/2010г., с което са уважени предявените от М. С. Д. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация М. С. Д. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
К. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради наличието на противоречива съдебна практика и значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото на материалноправния въпрос следва ли и при какви условия може да бъде подлагана на съдебен контрол преценката на работодателя относно това кой от всички работници и служители на определена длъжност работи по-добре.
Така формулираният въпрос не е от значение за решаването на делото, тъй като въззивният съд е приел незаконност на подбора поради няколко причини. Изложил е съображения, че работодателят не е доказал законността на подбора относно дадената оценка на качествата на уволнената служителка, но освен това е приел, че ищцата е с по-високо образование от оставени на работа две служителки, че подборът не е мотивиран и не е ясно по какви критерии е извършен, няма мотиви относно квалификацията на служителите и какви са резултатите от подбора за останалите служители на същата длъжност, които са оставени на работа. Т.е. произнасянето на ВКС по поставения въпрос не би могло да промени резултата по делото с оглед останалите констатирани от въззивния съд пороци на подбора.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Монтанския окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Монтанския окръжен съд, от 23.02.2011г. по в.гр.д. № 32/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар