Определение №125 от 39990 по гр. дело №972/972 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№ 125
 
София,26.06. 2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
 
Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 25 юни две хиляди и девета година в състав:
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Капка Юстиниянова
                                    ЧЛЕНОВЕ:      Любка Богданова
                         Светла Димитрова
 
като разгледа докладваното от съдията Капка Юстиниянова
гр. д. № 972/2009 година, за да се произнесе взе пред вид следното:
 
По постъпила касационна жалба на Е. В. А. против въззивно решение на Пловдивския окръжен съд № 240 от 11.02.2009 год. по гр. д. № 3107/2008 год., с което е оставено в сила решение № 11 от 23.06.2008 год. по гр. д. № 212/2008 год. на Пловдивския районен съд, с което против жалбоподателката е уважен иск с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС е образувано гр. д. № 972/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, трето г. о.
С оглед въведена специализация за разглеждане на делата по материя в сила от 01.01.2009 год., спора попада в първи поток, поради което производството следва да се прекрати и делото се разпредели за разглеждането му в първи поток.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на трето г. о.
О П Р Е Д Е Л И
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 972/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, трето г. о.
Делото да се разпредели за разглеждане в първи поток.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ

Оценете статията

Вашият коментар