Определение №130 от 41680 по ч.пр. дело №274/274 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 130

С. 10.02.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 274/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. Д. Г. от [населено място], срещу разпореждането на Софийски градски съд, ГО, ІV-Д възз. с-в, от 04.11.2013г. по в.гр.д. № 8885/2012г., с което е върната частна касационна жалба вх. № 1031520/13.08.2013г. на Г. Д. срещу определението на същия съд от 12.07.2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
В. съд е върнал частната касационна жалба от 13.08.2013г. на Г. Д. срещу определението на същия съд от 12.07.2012г. с мотиви, че по подадена частна касационна жалба от 03.09.2012г. срещу същото определение от 12.07.2012г. е образувано ч.гр.. № 559/2012г. на ВКС, І г.о., по което с определение № 644/07.12.2012г. определението от 12.07.2012г. е потвърдено. Определението на ВКС не подлежи на обжалване поради което от датата на постановяването му – 07.11.2012г., е влязло в сила и определението от 12.07.2012г. по настоящото дело. Подаването на втора жалба срещу същото определение е процесуално недопустимо.
Определението е правилно.
С постановеното по ч.гр.д. № 559/2012г. на ВКС, І г.о. определение № 644/07.12.2012г. е потвърдено определението на Софийски градски съд от 12.07.2012г. по гр.д. № 8885/2012г., с което е прекратено делото пред същия съд и е върнато на първоинстанционния съд за съобщаване на разпореждането за връщане на касационната жалба на Г. Д.. Правилно въззивният съд е приел, че обжалваното въззивно определение е влязло в сила и повторно подадената частна жалба срещу същото определение на въззивния съд е процесуално недопустима.
На изложените от частния жалбоподател оплаквания относно връчването на съобщение за разпореждането на съда от 04.11.2013г. е даден отговор именно с определението от 12.07.2012г. като делото е върнато на първоинстанционния съд за съобщаване на разпореждането за връщане на касационната жалба на Г. Д..
По изложените съображения разпореждането е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Софийски градски съд, ГО, ІV-Д възз. с-в, от 04.11.2013г. по в.гр.д. № 8885/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар