Определение №1350 от по гр. дело №919/919 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1350

С., 16.12.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 919/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Професионална гимназия [населено място] бани, Хасковска област, подадена от пълномощника адв. Н. С., срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, ГО, № 73 от 18.03.2011г. по в.гр.д. № 158/2011г., с което е потвърдено решението на Хасковския районен съд, 836 от 23.12.2010г. по гр.д. № 2041/2010г., с което са уважени предявените от Н. Х. Т. против Професионална гимназия [населено място] бани искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация Н. Х. Т. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложението се сочи, че е поставен за разглеждане съществен материалноправен въпрос – съкращение в щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ и извършен подбор по чл. 329 КТ. Изложени са съображения за незаконосъобразност на изводите на съда, че липсва реално съкращаване на щата към момента на уволнението, и че не е извършен подбор. К. твърди, че въззивният съд е постановил решението в противоречие с практиката на ВКС, но не е формулирал конкретен материалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 КТ. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
Освен това въззивният съд е уважил предявените искове на две основания – поради опорочаване на процедурата по извършване на съкращаването в щата и поради нарушена закрила по чл. 333, ал. 3 КТ /а не поради незаконосъобразен подбор, както се сочи в касационната жалба и изложението/. Нито в изложението е поставен въпрос във връзка с решаващия извод на съда за нарушена закрила по чл. 333, ал. 3 КТ, нито в касационната жалба се съдържа оплакване във връзка с тези мотиви на съда за незаконност на уволнението. Поради това дори и от изложението да се изведе материалноправен въпрос, свързан с процедурата по съкращаването на щата в училището, допускането на касационно обжалване не би довело до промяна на резултата по делото.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд, ГО, № 73 от 18.03.2011г. по в.гр.д. № 158/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Определение №387 от 13.7.2009 по ч.пр. дело №368/368 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 387София,   13.07.2009 година  В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, гражданскаколегия, 1-во отделение, в закрито заседание на ………………………………………………..  юнидве хиляди и девета година,

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest