Определение №14 от 40191 по ч.пр. дело №653/653 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

–                                    
 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№  14
                                   София  13.01.2010 г.
 
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в зак

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber