Определение №142 от 42888 по ч.пр. дело №3946/3946 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 142
София, 02.06.2017 г.

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение, чрез съдията – докладчик З. Атанасова по ч. гр.дело № 3946 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх. № 2155/11.04.2017 г. от М. С. К. от [населено място] срещу определение № 484/25.10.2016 г. по ч.гр.дело № 3946/2016 г. на ВКС, IV г.о.. С посоченото определение е оставена без разглеждане като процесуално недопустима касационна частна жалба вх. 2852/25.04.2016 г., подадена от ответницата М. С. К. от [населено място], [улица], ап.1, чрез адв. Д. Р. срещу определение № 242/08.04.2016 г., постановено по гр.дело № 176/2016 г. на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 478/18.01.2016 г. по в.гр.дело № 2529/2015 г. на Варненския окръжен съд, с което е върната подадената от М. С. К. от [населено място] касационна жалба вх. № 1068/14.01.2016 г. срещу решение № 44/15.001.2016 г. по в.гр.дело № 2529/2015 г. на Варненския окръжен съд и е прекратено производството по ч. гр. дело № 3946/2016 г. по описа на ВКС, Четвърто гражданско отделение.
Жалбоподателката поддържа, че постановеното определение е незаконосъобразно. Иска отмяна и връщане делото на Варненския окръжен съд за администриране на касационната жалба.
Върховният касационен съд, чрез съдията-докладчик по делото намира, че подадената частна жалба следва да се върне по следните съображения:
Видно от приложеното по делото съобщение/л.32/ жалбоподателката М. К. е редовно уведомена за постановеното определение № 484/25.10.2016 г. по ч.гр.дело № 3946/2016 г. на ВКС, IV г.о. на 03.11.2016 г. На посочената дата на жалбоподателката е връчено съобщение за постановеното определение от ВКС с препис от същото. Едноседмичния срок за обжалване на това определение, предвиден в чл.275,ал.1 ГПК е изтекъл на 10.11.2016 г. – четвъртък присъствен ден. Частната жалба, подадена от М. К. срещу определението на състава на ВКС № 484/25.10.2016 г. е постъпила в Апелативен съд [населено място] на 11.04.2017 г. – след изтичане на срока за обжалване. Следователно частната жалба с вх. № 2155/11.04.2017 г. е процесуално недопустима и следва да се върне на М. К..
По изложените съображения Върховният касационен съд, IV г.о., чрез съдията докладчик

Р А З П О Р Е Д И :

Връща частна жалба вх. № 2155/11.04.2017 г., подадена от М. С. К., [населено място], [улица],ап.1 против определение № 484/25.10.2016 г., постановено по ч.гр.дело № 3946/2016 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл.274,ал.2,пр.3 ГПК в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред друг състав на Гражданска колегия на ВКС.

СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.