Определение №144 от 43629 по ч.пр. дело №1739/1739 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №144
гр.София, 13.06.2019 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав докладчика по делото съдия Геника Михайлова разгледа ч.гр.д. № 1739 по описа за 2019 г.
Постъпила е частна жалба от Д. С. К. срещу определение № 220/ 14.05.2019 г. по настоящото дело, с което е потвърдено определение № 151/ 10.04.2019 г. по ч.гр.д. № 1305/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение.
Определението по настоящото дело е постановено по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК, а законът не предвижда ред и условия да се обжалва. Следователно частната жалба е с недопустим предмет.
При тези мотиви, съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частна жалба вх. № 4532/ 20.052019 г. на Д. С. К. срещу определение № 220/ 14.05.2019 г. по ч.гр.д. № 1739/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение.
Разпореждането може да са обжалва от Д. С. К. с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа.
СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.