Определение №145 от 41429 по ч.пр. дело №349/349 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
Определение на Върховния касационен съд I г.о. Стр.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 145

С., 4.06. 2013 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІI г.о. в закрито заседание на трети юни две хиляди и тринадасета година в състав:

Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове: Л. БОГДАНОВА
С. ДИМИТРОВА

`
при секретаря и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Б. гр.д.N 563 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от Б. С. Р. от [населено място] срещу определение № 321 от 5.11.2012 год. по гр.д. № 563/2012 год. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о. в частта, с която е оставена без разглеждане частната му жалба срещу определение № 49 от 28.02.2012 г. по гр.д. № 298/2011 г. на Бургаския апелативен съд. Частната жалба срещу определението е оставена без движение, с указание в едноседмичен срок от получаване на съобщението жалбоподателят да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. Указанията са съобщени на жалбоподателя на 19.11.2012 г. В указания срок, който е изтекъл на 26.11.2012 г. /понеделник/ не са представени доказателства, удостоверяващи внасянето на държавната такса, поради което частната жалба следва да се върне.
Водим от горното Върховния касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА подадената от Б. С. Р. от [населено място] частна жалба срещу срещу определение № 321 от 5.11.2012 год. по гр.д. № 563/2012 год. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о. в частта, с която е оставена без разглеждане частната му жалба срещу определение № 49 от 28.02.2012 г. по гр.д. 0 298/2011 г. на Бургаския апелативен съд.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от връчване на препис от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар