Определение №147 от 41683 по ч.пр. дело №710/710 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 147

С. 13.02.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 12 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 710/2014 година

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.
Поради отвод на всички съдии от Апелативен съд [населено място] производството по в.ч.гр.д. № 476/13г. по описа на съда е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд като горестоящ орган за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.
В изпълнение на правомощието по чл. 23, ал. 3 ГПК Върховният касационен съд намира, че делото следва да се изпрати за разглеждане от друг равен съд – Апелативен съд [населено място].
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА на Апелативен съд [населено място] за разглеждане подадената от М. Д. Д. частна жалба № 568 от 21.02.2012г. против определение от 25.01.2012г. по гр.д. № 52/2012г. по описа на Видински окръжен съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар