Определение №152 от по гр. дело №3701/3701 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 152
 
София, 30. декември 2008 г.
 
 
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и осма година в състав:
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Таня Митова
                                                           ЧЛЕНОВЕ:                 Борислав Белазелков
                                                                                               Мария Иванова
 
като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 3701 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решението на Варненския окръжен съд от 23.07.2008 г. по гр.д. № 806/2007 в частта, в която е отменено решението на Варненския районен съд от 21.02.2007 г. по гр.д. № 3233/2006, като ползването на семейното жилище е предоставено на съпруга.
Недоволна от решението е касаторката Р. Н. К., представлявана от адв. Д от ВАК, която го обжалва в срок, като счита, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправния въпрос за значението на здравословното състояние на съпруга като решаващ критерий за определяне на мерките относно ползването на семейното жилище, който е разрешен в противоречие с ППВС № 12 от 28.11.1971 г.
Ответникът по жалбата Д. Г. Ч., представляван от адв. В от ВАК, я оспорва, като счита, че мерките относно ползването на семейното жилище са определени, като са взети предвид и всички останали обстоятелства по делото, в т.ч. нежеланието на съпругата му да бъде разпределено ползването на семейното жилище, липсата на друга възможност за него и наличието на друго жилище, в което съпругата му може да живее.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като констатира, че обжалваното решение е въззивно, както и че искането за разпределение на ползването на семейното жилище е неоценяемо, намира, че същото подлежи на касационно обжалване. Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.
Касационното обжалване не следва да бъде допуснато, въпреки че повдигнатият материалноправен въпрос е съществен – обуславя съдържанието на крайното решение, но той не е разрешен в противоречие с практиката на ВКС (чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК), както се претендира.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че семейното жилище е съпружеска имуществена общност и ползването му следва да бъде предоставено на съпруга, тъй като той е с влошено психично и телесно здраве, след продължителна безработица е започнал работа във Варна и не разполага с друга възможност да се устрои жилищно в гарда, докато съпругата е в добро здраве, работи и може да продължи да живее при майка си, където живее в момента.
Видно от изложеното решението на съда не се основава единствено на влошеното здраве на съпруга, но са взети предвид и другите обстоятелства, които имат значение за мерките относно ползването на семейното жилище. Тези мерки ще се прилагат докато между бившите съпрузи бъде прекратена съсобствеността върху жилището.
Ответникът по касацията не претендира разноски.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
НЕ ДОПУСКА касационното обжалване на решението на Варненския окръжен съд от 23.07.2008 г. по гр.д. № 806/2007.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
 
1.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар