Определение №159 от 41766 по ч.пр. дело №7029/7029 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

49
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

София, 07.05. 2014 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тридесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2581 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 590 от 21.01.2014 година, подадена от Т. В. Л. от [населено място], област Велико Т. се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 156 от 23.04.2013 г. по гр.д. № 34/2013 г. на Великотърновски окръжен съд. Поддържа се, че след влизане в сила на въззивното решение молителят е узнал ново обстоятелство от съществено значение за делото, което не му е било известно при решаването му.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се призоват за датата на насрочване на делото – 12.06.2014 г. 9 часа страните по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар