Определение №160 от 41689 по ч.пр. дело №741/741 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 160

С. 19.02.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 741/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Г. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. П. И., срещу определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 1188 от 23.10.2013г. по гр.д. № 3456/2013г. в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от М. Г. Г. касационна жалба против решението на Плевенския окръжен съд от 19.02.2013г. по в.гр.д. № 98/2013г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от М. Г. Г. касационна жалба против въззивното решение на Плевенския окръжен съд, на основание чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на исковете – под 5000 лв. Приел е, че касационната жалба в частта по исковете по чл. 216, ал. 1 З. с цена на иска 2 102,58 лв., по чл. 245, ал. 2 КТ за сумата 106,87 лв. и по чл. 245, ал. 2 КТ за сумата 46,16 лв., е процесуално недопустима.
Частната жалба е неоснователна.
Предмет на делото са кумулативно съединени искове, част от които са с цена на иска под 5000 лв., по които касационната жалба е оставена без разглеждане, а в останалата част не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
Частният жалбоподател не е изложил доводи за неправилност на определението в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от него касационна жалба. Изложил е оплаквания само относно частта на определението на ВКС, с която не е допуснато касационно обжалване, в която част определението не подлежи на обжалване.
По изложените съображения определението следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 1188 от 23.10.2013г. по гр.д. № 3456/2013г. в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от М. Г. Г. касационна жалба против решението на Плевенския окръжен съд от 19.02.2013г. по в.гр.д. № 98/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар