Определение №169 от 42201 по търг. дело №1286/1286 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 169

Гр.София, 16.07.2015 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и петнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като разгледа т.д.№ 1286/2015 г., докладвано от съдия Петя Хорозова, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 ал.1 т.1 ГПК.
Постъпила е молба от страните по делото – МАРКАН Е. и Н. П. Й. в качеството им на касатори, чрез процесуалния им представител – адв. Г. П., и П. БЪЛГАРИЯ Е. – ответник по касационната жалба, чрез управителя С. А. Д. Войчечик, за спиране на производството по съгласие на страните.
Съдът, след констатация, че процесуалният представител на касаторите е надлежно преупълномощен с правата по чл.34 ал.3 ГПК, че С. Войчечик е настоящият законен представител на насрещната страна, както и че искането се прави за първи път пред настоящата инстанция, и с оглед изразената в молбата съвпадаща воля на страните, намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.
С оглед изложеното и на основание чл.229 ал.1 т.1 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по т.д.№ 1286/2015 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ ТО, като УКАЗВА на страните, че ако не поискат възобновяването му в шестмесечен срок, ще се приложат последиците на чл.231 ал.1 ГПК.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *