Определение №171 от 42822 по ч.пр. дело №431/431 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 171

гр. София, 28.03.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 27 март , през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №431по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на пълномощника на К. Н. У. срещу определение №4122/21.12.2016 г. по ч.гр.д. №5303/2016 на САС, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната жалба на същия жалбоподател срещу определение от о.з. на 08.09.2016 г. по гр.д. № 184/14 на Б., с което е отказано искане за намаляване определените от съда възнаграждения на вещите лица.
Ответникът по частната жалба Б. Е. не изпраща писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 от ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт от кръга на посочените в чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
За да постанови обжалваното определение, с което второинстанционният съд оставя без разглеждане частната жалба , решаващият състав е приел, че обжалваното пред него определение е извън кръга на подлежащите на обжалване по чл.274 от ГПК.
Настоящият състав на ВКС счита, че така направеният правен извод е правилен. Съгласно чл.274 ал.1 от ГПК подлежат на обжалване тези определения, с които се прегражда понатъшното развитие на делото или в изрично предвидените в закона случаи. В случая така постановеното определение на Б. не попада в нито една от двете категории актове, които подлежат на обжалване с частна жалба и следователно и правилно въззивният съд е оставил без разглеждане като недопустима частната жалба срещу това определение, с което е отказано искане за намаляване определените от съда възнаграждения на вещите лица. Последното се явява от категорията на определенията по чл.253 ГПК и може да бъде изменяно и отменяно от съда,който го е постановил при наличие на основания за това.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени правилността на обжалваното определение

О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение №4122/21.12.2016 г. по ч.гр.д. №5303/2016 на САС
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *