Определение №172 от 40722 по гр. дело №1405/1405 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 172

ГР. С., 28.06.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 27.06.2011 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: Л. Б.
М. И.

като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1644/10 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
В срока по ал.1 на разпоредбата е постъпила молба от П. П., ответник в производството пред ВКС за присъждане на сторените от него разноски за това производство – 400 лв. адвокатско възнаграждение.
Молбата е допустима и основателна – разноските са поискани своевременно с отговора на жалбата и удостоверени с приложеното адв. пълномощно. Затова следва да се присъдят на молителя, съобразно изхода на спора / касационната жалба на противната страна не е допусната до разглеждане/, на осн. чл.78 от ГПК.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на П. Х. П. деловодни разноски за производството пред ВКС в размер на 400 / четиристотин/ лв., адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар