Определение №175 от 43381 по ч.пр. дело №2506/2506 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 175/08.10.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, нa пети октомври две хиляди и осемнадесета година съдия- докладчик по ч. гр. дело № 2506 /2018 г. Емил Томов констатира следното :

Постъпила е частна жалба вх. № 8523/02.10.2018г на Б. Я. М. срещу определение №273 от 30.07.2018г по ч. гр. дело № 2506 от 2018 на ВКС ІІІ г.о , с което в производство по чл. 274,ал.2 ГПК е потвърдено определение № 343 от 02.11.2017 г. на Бургаския апелативен съд по ч.гр.д. № 231/2017 г. Без уважение е оставено искане за изменение на определение № 253 от 17.07,.2017 г. по същото дело, в частта за разноски.След приключване на производството в настоящата инстанция с потвърждаване на обжалваното определение като законосъобразно , делото е върнато на съответния съд .
Частната жалба на Б. Я. М. следва да бъде върната , тъй като е постъпила срещу необжалваем съдебен акт .
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на III- то г.о.

РАЗПОРЕДИ :

Връща частна жалба вх. № 8523/02.10.2018г на Б. Я. М. от [населено място] срещу определение №273 от 30.07.2018г по ч. гр. дело № 2506 от 2018 на ВКС ІІІ г.о
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС , в седмичен срок от връчването му.

Съдия :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed