Определение №18 от 40577 по гр. дело №1519/1519 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 18

С. 03.02.2011 г.

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито заседание на 2 февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1519/2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от касатора Софийска градска прокуратура, представлявана от прокурор Ал. П., с която заявява, че оттегля касационната си жалба вх. № 61360/02.09.2010г. срещу въззивното решение на С. градски съд ГК, ІІ-А възз. с-в, от 22.07.2010г. по в.гр.д. № 1922/2010г.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че производството по делото следва да се прекрати на основание чл. 264, ал.1 ГПК предвид изявлението на касатора за оттегляне на жалбата.
Водим от горното и на основание чл. 264, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1519/2010г. на Върховния касационен съд, трето г.о.
О. за влязло в сила въззивното решение на С. градски съд ГК, ІІ-А възз. с-в, от 22.07.2010г. по в.гр.д. № 1922/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар