Определение №18 от 42013 по ч.пр. дело №7221/7221 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 18

гр. София, 09.01.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22 декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илиана Папазова
Майя Русева

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр.д. № 7221/2014 година

Производството по делото е образувано по частна жалба вх. № 9150 от 21.10.2014 г. на М. Г. В. против определение № 318 от 02.10.2014 г. по гр. д. № 4107/2014 г. по описа на ВКС, IV г. о., с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима молбата на жалбоподателя за отмяна на влезли в сила Решение от 08.05.2007 г., постановено по гр. д. № 1427/2006 г. на Окръжен съд – Велико Търново и на Решение № 1309 от 17.11.2008 г., постановено по гр. д. № 4024/2007 г. на ВКС.
Съставът на ВКС констатира, че по отношение на съдия Майя Русева е налице основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.
Съгласно Правилата за разпределение, образуване и подреждане на делата в гражданска и търговска колегия на ВКС, Раздел I, т. 6, изр. последно, следва да се извърши ново разпределение за определяне на член на състава, без да се променя докладчикът и другият член на съдебния състав.
Водим от горното ВКС, състав трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА от участие в разглеждане на ч. гр. д. № 7221/2014 г. на ВКС, III г. о. съдия Майя Русева.
Делото да се докладва за извършване на ново разпределение за определяне на член на състава.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *