Определение №182 от 41345 по гр. дело №388/388 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 182

ГР. С., 12.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 8.03.13 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №795/12 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Образувано е по подадена в срока по ал.1 от с.р. молба на Б. К. за допълване на постановеното по делото определение с присъждане на сторените от него за производството разноски от 300 лв., за адв. възнаграждение.
Молбата е основателна. Искането за разноски е направено своевременно в отговора на частната жалба, а размерът и заплащането им се установяват от приложения към отговора договор за правна помощ. Постановеното по делото в полза на молителя определение по чл.274, ал.2 от ГПК следва да се допълни като му се присъдят на осн. чл.78 и по реда на чл.248 от ГПК деловодните разноски. Затова ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Г. Д. А., Д. Г. А. и А. А. А. да заплатят на Б. К. К. 300 / триста/ лв., разноски за това производство.
Определението е окончателно. Да се връчи на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар