Определение №184 от 43780 по гр. дело №1168/1168 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 184/11.11.2019
Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закритото съдебно заседание на осми ноември две хиляди и деветнадесета година в състав съдия Геника Михайлова разгледа гр.д. № 1168 по описа за 2019 г.
Касаторът „Интерконтинентал Рекрутинг“ ЕООД е обжалвал с частна жалба определение № 635/ 18.09.2019 г. по настоящото дело в частта, с която Върховният касационен съд, в тричленен състав, е оставил без разглеждане касационната жалба срещу решение № 7975/ 17.12.2018 г.по гр.д. № 12 817/ 2018 г. на Софийски градски съд в частта по иска с правна квалификация чл. 221, ал. 1 КТ.
С разпореждане от 14.10.2019 г. на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1, вр. чл. 261, т. 1 и т. 4 ГПК докладчикът по делото е указал на касатора и му е дал 1-седмичен срок да представи препис от частната жалба за ответника по касация П. В. П. и документ за внесена по сметка на Върховен касационен съд държавна такса 15.00 лв.
Преписът от разпореждането е връчен редовно на 25.10.2019 г. В границите на срока, изтекъл на 01.11.2019 г., указанията не са изпълнени. Осъществени са предпоставките на чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК за връщане на нередовната частна жалба.
При тези мотиви, съдът
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА частна жалба вх. № 8608/ 11.10.2019 г. на „Интерконтинентал рекрутинг“ ЕООД срещу определение № 635/ 18.09.2019 г. по гр.д. № 1168/ 2019 г. на Върховен касационен съд в обжалваната част.
Разпореждането може да се обжалва от „Интерконтинентал Рекрутинг“ ЕООД с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа.
СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.