Определение №190 от 42090 по ч.пр. дело №1675/1675 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 190

С. 27.03.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 1675 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.23 ал.3 от ГПК.
Всички съдии от Апелативен съд [населено място] са се отвели от разглеждане на гр.д. № 4545 по описа за 2014 г. на Софийски апелативен съд, образувано по частна жалба на [фирма], представлявано от М. Д. от [населено място] срещу разпореждане от 22.10.2014г. на Софийски градски съд по гр.д.№ 5195/14г.
Делото е за втори път пред ВКС, след като с определение № 101 от 12.02.2015г. по ч.гр.д. № 677/15г. е било изпратено за разглеждане на Апелативен съд [населено място] поради отвод на съдиите от Софийски апелативен съд.
При тези факти, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, считайки, че са налице основанията по чл.23 ал.3 от ГПК – поради отвеждане на съдиите от съответния апелативен съд е невъзможно да се разгледа делото – намира че следва да се определи друг равен съд за разглеждането на спора, а именно Апелативен съд [населено място], поради което

О П Р Е Д Е Л И :
ИЗПРАЩА делото, образувано по частна жалба, подадена от [фирма], представлявано от М. Д. от [населено място] срещу разпореждане от 22.10.2014г. на Софийски градски съд по гр.д.№ 5195/14г. за разглеждане на Апелативен съд [населено място].
Определението не подлежи на обжалване.
П. :
ЧЛЕНОВЕ : 1
.
2.

Решение №785 от по гр. дело №2675/2675 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                   О        П       Р       Е       Д        Е       Л       Е       Н       И       Е                                                №                785                                               ГР. София,  08.07.2009 г.                    Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest