Определение №193 от 42153 по гр. дело №857/857 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 193

С. 29.05.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19 май две хиляди и петнадесета година в състав:

П.: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

като разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 857/2015 година за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е касационна жалба от Дирекция „Социално подпомагане” Т., подадена от пълномощника ст. юрисконсулт Д. А. С., против въззивното решение на Ловешкия окръжен съд, № 270 от 05.11.2014г. по в.гр.д. № 428/2014г., с което е обезсилено решението на Районен съд Тетевен, № 101 от 14.07.2014г. по гр.д. № 585/2013г., с което е признато за установено по реда на чл. 422 ГПК по отношение на А. А. К., че вземането на Дирекция „Социално подпомагане” Т. в размер на 1 236 лв. съществува.
ВКС намира, че производството по делото е процесуално недопустимо поради следните съображения:
Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. Ограничението, предвидено в чл. 280, ал. 2 ГПК, е приложимо и в случаите, когато с въззивното решение е обезсилено решението на първоинстанционния съд и производството по делото е прекратено – т. 8 на ТР № 1/2013г. ОСГТК на ВКС. В случая предявеният по реда на чл. 422 ГПК иск от Дирекция „Социално подпомагане” Т. е за сумата 1 236 лв., т.е. под установения в чл. 280, ал. 2 ГПК минимум, поради което касационното производство е недопустимо.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК касационната жалба следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на Дирекция „Социално подпомагане” Т. против въззивното решение на Ловешкия окръжен съд, № 270 от 05.11.2014г. по в.гр.д. № 428/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *