Определение №20 от 20.1.2012 по гр. дело №988/988 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 20
София, 20.01.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 988/2011 година.
Производството по делото е образувано по подадена от М. Х. С. касационна жалба против решение № 631 от 18. 04. 2011 г. по гр.д. № 584/2010 г. на САС, ГК, 1 с-в.
Докладчикът по делото Ваня Атанасова е взела участие при постановяване на цитираното по-горе въззивно решение № 631 от 18. 04. 2011 г. по гр.д. № 584/2010 г. на САС, предмет на касационната жалба, поради което е налице основание по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК за отвеждането й от участие по гр.д. № 988/2011 г. на ВКС.
Отвеждането на докладчика налага прекратяване на производството по делото и докладването му за определяне на друг докладчик чрез ново компютърно разпределение на случаен принцип.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ОТВЕЖДА съдията Ваня Атанасова от участие по гр. д. № 988/2011 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг докладчик чрeз ново разпределение на случаен принцип.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар