Определение №206 от 40137 по гр. дело №2553/2553 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Прекратява производството по делото поради заличаването/закриването/ на правния субект, подал молбата за отмяна и липсата на правоприемник. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му. Съобщение да се връчи на Министерство на образованието и Кметство [населено място], [община] и на другата страна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom