Определение №230 от 41061 по гр. дело №1631/1631 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 230

С. 01.06.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 30 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1631/2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от кмета на [община] – Д. Б. З., с която заявява, че оттегля касационната си жалба и моли делото да се прекрати.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че производството по делото следва да се прекрати на основание чл. 264, ал.1 ГПК предвид изявлението на касатора за оттегляне на жалбата.
Водим от горното и на основание чл. 264, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1631/2011г. на Върховния касационен съд, трето г.о.
ОБЯВЯВА за влязло в сила въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 1201 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1906/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар