Определение №233 от 43237 по ч.пр. дело №1089/1089 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 233
гр. София, 17.05.2018 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1089 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на И. Н. Б. и [фирма] – [населено място] срещу определение № 4135 от 18. 12. 2017 г. по гр. д. № 1038/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставено без уважение искането им за допълване на определение № 3723 от 13. 11. 2017 г. по същото дело в частта за разноските.
В жалбата се поддържа, че обжалваното определение е неправилно и се прави искане за отмяната му.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение констатира, че подадената частна жалба е недопустима.
Определението, чието допълване в частта за разноските се иска, е постановено по реда на чл. 463 ГПК. Софийският апелативен съд се е произнесъл по частна жалба на И. Б. и [фирма] срещу решение на Софийски градски съд, като е отменил атакуваното решение и разпределението по чл. 460 вр. чл. 495 ГПК, осъществено на 21. 04. 2016 г. по изп. д. 20128380409548 по описа на ЧСИ М. Б., и е върнал делото на съдебния изпълнител за извършване на ново разпределение.
Съгласно разпоредбата на чл. 248, ал. 3 ГПК определението за разноските се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. Решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред апелативния съд, чието решение не подлежи на обжалване /чл. 463, ал. 2 ГПК/.
Предвид необжалваемостта на решението на апелативния съд по чл. 463 ГПК и с оглед нормата на чл. 248, ал. 3 ГПК не подлежи на обжалване пред ВКС и постановеното по реда на чл. 248 ГПК определение на апелативния съд по искане за изменение или допълване на решението в частта за разноските.
По изложените съображения частната жалба следва да се остави без разглеждане.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на И. Н. Б. и [фирма] – [населено място] срещу определение № 4135 от 18. 12. 2017 г. по гр. д. № 1038/2017 г. на Софийски апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.