Определение №252 от 40842 по гр. дело №1162/1162 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 252

С. 26.10.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1162/2011одина и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от С. Л. Ш. от [населено място], с която заявява, че оттегля подадената от нея молба за отмяна на влязлото в сила решение № 118 от 27.04.2010г. по гр.д. № 136/2010г. на Радомирския районен съд, оставено в сила с решение № 133 от 25.06.2010г. по в.гр.д. № 348/2010г. на Пернишкия окръжен съд.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че на основание чл. 232 ГПК молбата следва да се уважи като производството по делото се прекрати.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1162/2011г. на Върховния касационен съд, трето г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар