Определение №257 от 41089 по ч.пр. дело №5527/5527 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 257

[населено място], 29.06.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 28.06.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №30/12 г.,
намира следното:

С определение по делото от 10.05.12 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Градски съд С. по гр.д. №5904/11 г. и на касатора МВР е указано да внесе д.т. за разглеждане на жалбата в едноседмичен срок от съобщението.
Съобщението с указанията е връчено на касатора на 18.05.12 г., но в дадения срок и досега не са представени доказателства за изпълнение на указанията на съда за внасяне на държавната такса.
Затова и на осн. чл.286, ал.1,т.2 от ГПК, ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на МВР срещу въззивното решение на Градски съд С. по гр.д. №5904/11 г. от 10.10.11 г.
Прекратява производството по гр.д. №30/12 г. на ВКС, трето г.о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар