Определение №259 от 41094 по гр. дело №191/191 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 259

С., 4.07.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юли две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Л. Богданова
М. Иванова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 191/2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на [фирма] [населено място] срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ-Б отд. от 28.04.2011г. по в.гр.д. № 2521/2008г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 50 с-в, от 07.05.2008г. по гр.д. № 17348/200г., с което е отхвърлен предявеният от [фирма] против И. Х. И. иск по чл. 79 ЗЗД.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. като взе предвид, че предмет на делото съгласно определението на чл. 286, ал. 1 ТЗ е търговска сделка и на основание ч. 287 за двете страни се прилагат разпоредбите за търговските сделки намира, че производството по делото следва да се прекрати и делото да се образува и разпредели за разглеждане от състав на търговската колегия.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 191/2012г. на Върховния касационен съд, трето г.о.
ДЕЛОТО да се образува и разпредели за разглеждане от състав на търговската колегия на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар