Определение №268 от 43574 по ч.пр. дело №688/688 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 268

гр. София, 19.04.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 15 април , през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №688 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. А. Я. срещу определение №19/09.01.2019 г. по т.д. №3173/2018 на ВКС, Второ т.о. на ТК, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане частната жалба на същия жалбоподател срещу определение № 414 от 15.10.2018 по ч.т.д.№2375/18 г. на ВКС,Първо т.о., В ЧАСТТА, с която се потвърждава определение №176 от 11.05.2018 г. по т.д. № 2035/17 на ВКС, ТК за оставяне без разглеждане на ЧЖ на същия жалбоподател срещу определение на въззивния съд за прекратяване на производство по КЖ, както и в останалата част, с която се потвърждава същото определение № 414 от 15.10.2018 по ч.т.д.№2375/18 г. на ВКС,Първо т.о. в частта, с която е оставена без разглеждане ЧЖ на Я. срещу определение №176 от 11.05.2018 г. по т.д. № 2035/17 на ВКС, ТК, в частта , с която по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на решение по в.т.д. № 1137/15 на ОС-Варна.
Ответникът по частната жалба ТПК „ВАРНЕНСКА КОМУНА“-гр.Варна в писмен отговор изразява становище за неоснователност на ЧЖ.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба срещу обжалваното определение на ВКС,Второ т.о. в частта, с която се потвърждава определение № 414 от 15.10.2018 по ч.т.д.№2375/18 г. на ВКС,Първо т.о. в частта, с която е оставена без разглеждане ЧЖ на Я. срещу определение №176 от 11.05.2018 г. по т.д. № 2035/17 на ВКС, ТК, в частта , с която по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на решение по в.т.д. № 1137/15 на ОС-Варна е процесуално допустима, съгласно чл.274,ал.1,т.1 ГПК, но е неоснователна. Правилно съставът на Второ т.о. на ВКС, който е постановил обжалваното определение, е преценил, че определението на ВКС, с което последният се произнася по частна жалба срещу определение по чл.288 ГПК на друг състав на ВКС не подлежи на обжалване, тъй като не попада в нито една от хипотезите на чл.274 ал.1, ГПК, уредени в разпоредбите на т.1 и т.2 ГПК- нито е преграждащо развитието на процеса, нито за него е предвидено изрично частно обжалване. С оглед изложеното, в тази част, обжалваното пред настоящия състав на ВКС определение следва да се потвърди.
По същите съображения се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане настоящата ЧЖ срещу обжалваното определение №19/09.01.2019 г. по т.д. №3173/2018 на ВКС на друг състав на Второ т.о. В ЧАСТТА, с която последният е потвърдил определение №176 от 11.05.2018 г. по т.д. № 2035/17 на ВКС, ТК за оставяне без разглеждане КЖ на същия жалбоподател.
В полза на ответната по настоящата ЧЖ страна ТПК „ВАРНЕНСКА КОМУНА“-Варна следва да се присъдят разноски в размер на 400 лева – възнаграждение за адвокат, с оглед отбелязване в договора за правна помощ на извършено плащане на последния
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени правилността на обжалваното определение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №19/09.01.2019 г. по т.д. №3173/2018 на ВКС, Второ т.о. на ТК, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане частната жалба на И. А. Я. срещу определение № 414 от 15.10.2018 по ч.т.д.№2375/18 г. на ВКС,Първо т.о..
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на И. А. Я. срещу определение №19/09.01.2019 г. по т.д. №3173/2018 на ВКС, Второ т.о. на ТК, В ЧАСТТА, с която се потвърждава определение №176 от 11.05.2018 г. по т.д. № 2035/17 на ВКС, ТК , Първо т.о.
ОСЪЖДА И. А. Я. ЕГН: [ЕГН] да заплати на ТПК „ВАРНЕНСКА КОМУНА“-гр.Варна разноски в настоящото производство в размер на 400 лева
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *